Propozice

Běh a pochod proti diabetu je určen pouze pro účastníky Diabetologického kongresu.

Prezence: V den konání závodu 15:45 – 16:45 v registračním stanu před kinem ELEKTRA-Luhačovice.
K prezenci se musí dostavit i předem přihlášení, aby si vyzvedli startovní číslo a čip časomíry.

Start: cca 17:00 před kinem KD ELEKTRA (může se ještě změnit s ohledem na program kongresu)

Vyhlášení výsledků: cca 17:45 před kinem KD ELEKTRA

Kategorie:
• Kongresový běh – muži / ženy
• Pochod proti diabetu – zvláštní nehodnocená kategorie chodec a nordic walking

Startovné zdarma

Každý z předem on-line přihlášených účastníků obdrží po absolvování trati drobný dárek.

Přihlásit se můžete ale ještě v den konání závodu t.j v pátek 29. 4. 2022 na místě od 15:45 do 16:45 v našem registračním stanu před vchodem do kina KD ELEKTRA.

Souhlas s podmínkami a pravidly závodu

Souhlas s pravidly – čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že jsem z vlastní vůle připraven(a) a chci absolvovat běžecký závod „Běh a pochod proti diabetu“ dne 29.4.2022 v Luhačovicích.. Jsem duševně i fyzicky zdráv(a) a svéprávný(á), nejsem pod vlivem alkoholu ani jiných toxických či návykových látek. Nejsem si vědom(a) žádných zdravotních obtíží, které by mi při těchto aktivitách mohly způsobit újmu na zdraví. Nezamlčel(a) jsem žádné z výše uvedených informací ani níže jmenovaných nemocí a kontraindikací. V opačném případě plně odpovídám za následky způsobené tímto zamlčením a vzdávám se práva na náhradu a odškodnění. Beru na vědomí, že závod se koná za běžného provozu.

Souhlas se sdílením foto a video záznamů

Svým podpisem dávám společnosti STUDIO TRYANGEL s.r.o. (pořadatel závodu) souhlas ke zveřejnění a sdílení fotografií a jiných záznamů v elektronické podobě na webových www.behprotidiabetu.cz a dalších webech s během spojených. Fotografie budou veřejně dostupné od pořízení minimálně po dobu 10 let, nebo do doby odstranění fotografií na žádost jejich autora nebo fotografované osoby.

Přesunout se na začátek